JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2018

 

JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2018

Rádi bychom Vás pozvali na jarní rybářské závody konenané 10.6.2018 na lomu Radnice.

Datum akce: 10.6.-14.6.2018
Místo konání:  Sportovní rybolov Lom Radnice
Startovné: 9 000 Kč za tým (do týmu patří dva až tři chytající rybáři) startovné se platí předem na Lomu Radnice nebo převodem na účet.

Registraci lze provést 

tel. čísle: 773 672 303 nebo na e-mailu: sportovnirybolovlomradnice@gmail.com

Ceny:
1. místo  25 000 Kč + ceny v hodnotě 6 000 kč + pohár
2. místo  13 000 Kč + ceny v hodnotě 5 000 kč + pohár
3. místo    7 000 Kč + ceny v hodnote 4 000 kč + pohár
První ryba závodu – poukaz na 48 hodin (Lom Radnice)

Časový harmonogram:
10.6.2018
13:30 hodin příjezd a registace týmů.
14:00 hodin losování
16:00 start závodu

14.6.2018
16:00 ukončení závodu
17:00 vyhlášení výsledků

LOSOVÁNÍ:

Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou týmy losovat lovná místa a v tomto vylosovaném pořadí, pak startující vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

BODOVANÉ RYBY:

Bodován bude kapr a amur, chycený za tlamku o minimální váze 7 kg. Základním hodnotitelem je váha ryby. Váhy ryb se sčítají. Není-li rozhodčí k dispozici okamžitě po ulovení ryby, uloží soutěžící rybu do eko-saku a vyčkají příchodu rozhodčího. Celkové konečné pořadí závodníků se odvíjí od součtu 4 nejtěžších hodnocených ryb. 

Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.

Počítá se čistá váha ryby, vážící sak se po zvážení odečítá.

Okamžitě po ulovení ryby je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody.

Každý záznam o ulovené rybě musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno soutěžního týmu

jméno soutěžícího, který rybu chytil

číslo stanoviště

čas zvážení ryby

váha úlovku v kilogramech

podpis soutěžního a rozhodčího

VÝBAVA:

Každý soutěžící tým musí mít velkou podložku  (vaničku), velký podběrák (rameno min. 90 cm), desinfekci na ošetření ryby, – vše dle pravidel, která platí běžně na Lomu Radnice.

Soutěžící si musí zajistit svůj vlastní eko-sak pro případ, že by se mu podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a musel je tak uchovat pro následné zvážení.  JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO.

Každý lovící na jezeru je povinen mít na navijáku vlasec o průměru 0,30 mm a silnější a na koncové šokové montáži 10-20 metrů vlasce o průměru 0,50 mm a silnější.

Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,50–0,70 mm (neřežou ryby) nebo lze použít ujímaný vlasec 0,30 – 0,70 mm.

PRAVIDLA:

Závod probíhá systémem chyť a pusť.

Závodní tým může lovit max. na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem.

Povoleny jsou háčky z microhrotem.

Montáže musejí mít charakter tzv. únikové motáže, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou.

Lov povolen pouze na položenou nebo Zig rig. (ne feeder, ani plavaná).

Nahazování je povoleno pouze ze břehu.

Nesmí se používat šokové pletené šňůry.

Tyčové bojky, echoloty (pouze v čase po losování a před zahájením závodu) a markery jsou povoleny.

Nesmí se požívat drátěná, feederová ani jiná krmítka.

V rámci co nejhladšího průběhu závodu doporučujeme soutěžícím užití back leadů.

Je zakázáno rozdělávání ohně mimo ohniště  (gril je povolen).

Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu.

Každý tým je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.

V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.

V případě, že všichni členové týmu opustí svůj sektor, musí být jejich pruty odstraněny z vody.

Pokud zdolávaná ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento podat protest a to pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně.

V případě uznání protestu se ryby nebudou počítat. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel. Při podání protestu musí protestující složit kauci 1000,- Kč do rukou pořadatele. Při neuznání protestu kauce propadá. Pokud hlavní rozhodčí, během soutěže, zjistí na soutěžícím známky opilosti, bude závodník ze soutěže bez náhrady vyloučen.

Volný pohyb plavidel (člun, loď) v prostoru, náležejících soutěžním týmům, je povolen pouze pro dopravení se na lovné místo před začátkem závodu a odjezd z lovného místa po skončení závodů. Po dohodě s rozhodčím lze z člunu uvolnit uvízlou montáž.

Povinností každého závodníka je šetrné zacházení s rybou, případně vysokých letních teplot, si pořadatel vyhrazuje právo na to aby se se zdolanou rybou manipulovalo pouze ve vodě. (focení, ošetření, vážení).

Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě.

Při porušení pravidel může být soutěžící tým ze závodů diskvalifikován bez jakékoliv náhrady.

Návštěvy povoluje organizátor závodů.

Nástrahy:

Chytá se pouze na boilies, pelety.

Obalovací těsta, boostery a dipy povoleny.

Lov na vhodně upravený partikl (např. tygří ořech, kukuřice).

Živé nástrahy jsou přísně zakázány.

Návnady: 

Za návnadu smí být použito pouze boilies, pelety a vhodně upravený partikl (max. 15 kg na tým na celý závod)

Nesmí se používat: umělé nástrahy – plovoucí pěny, korek, umělé kukuřice či červi atd.

Nesmí se chytat ani krmit: na housku, chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy.

Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pomocí zavážecích lodiček, cobry, vnadící lopatky, vnadících raket, praků, PVA materiálů.

Závodník může krmit jen ze svého sektoru!

Návnady na krmení v množství max. 45 kg.

V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.

Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže. V opačném případě již nebude úlovek registrován.

Průběžné výsledky závodu je možné sledovat na FB Jezero-Radnice.

ZÁVĚREM:

Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu může být soutěžící ze závodů diskvalifikován bez jakékoliv náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích.

Děkujeme spozorům: Střechy Peter Menšík, www.drobne-rybarske-potreby.cz, Kaprařina Srdcem

 

Komentáře jsou vypnuty.