Pravidla rybolovu

Pravidla rybolovu

!!!Upozorňujeme, na nové pravidla platné od 1.1.2024. Pes není povolen, platí i pro návštěvy rybáře.  Druhou změnou je zákaz krmení ryb kukuřicí. Děkujeme za pochopení.

Vybavení rybáře:

 • Podmínkou je podložka s držadly (vaničky) podběrák s jemnou síťovinou (ramena minimálně 90 cm) a dezinfekce na ryby, vše lze zapůjčit.
 • K rybolovu je nutno používat kmenový vlasec o tloušťce minimálně 0,30 mm. Konec návazce musí být tvořen z shockového vlasce o minimální tloušťce  0,50 mm a dlouhý min. 10 m (z důvodu výskytu škeblí).
 • Zákaz používání pevných montáží (helicopter), montáže musí mít charakteristiku průběžné-únikové montáže (ryba tak při utržení nezůstane s olovem). Zákaz používání pletených šňůr jako šokové návazce (řežou ryby).
 • Rybolov povolen vždy na prut s jedním háčkem (druhý háček zakázán z důvodů poškození trofejních ryb), háčky jen s mikro hrotem.
 • Zákaz vnadění nevařeným partiklem.

Provozní řád:

 • Všechny ulovené ryby se vrací zpět, chytá se metodou “chyť a pusť”
 • Vstupem do areálu a zakoupením povolenky, rybář souhlasí s ceníkem a podmínkami rybolovu, které se zavazuje plně dodržovat.
 • Začátek  rybolovu je ve 12 hodin a ukončení následného dne ve 12 hodin. Jiný příjezd nebo odjezd je možný pouze po dohodě se správcem. Každý rybář se zavazuje opustit revír nejpozději do sjednané doby konce rybolovu, jinak je nutno zakoupit další povolenky k rybolovu, pokud je místo nadále volné.
 • Při ulovení ryby se rybář zavazuje ulovenou rybu udržovat na břehu poléváním na namočené podložce, šetrně vyndat háček, případně ošetřit desinfekcí a v co nekratší době rybu navrátit do vody.  V případě focení ryb je povoleno pouze v pokleku nad podložkou, nikdy ne ve stoje – při vyklouznutí ryby hrozí její úhyn! Po nafocení pustit ihned zpět a neponechávat ji ve vezírku až do ranních hodin.
 • Navrácení ulovených ryb nutno vždy z podložky.
 • Při rybolovu se lovící zavazuje uzpůsobit dalším rybářům a neprovádět nahazování přes jejich nástrahy.
 • Při nočním rybolovu je podmínkou obsluha prutů, jinak nesmí být nahozeno!
 • Postavení bivaků i stanů je na svém lovném místě zdarma.
 • Možnost rozdělání ohně jen na místech k tomu určených, dříví možno koupit na místě nebo si vzít vlastní, (zákaz lámání porostů v revíru a mimo něj! ). V případě sucha a silného větru může být vyhlášen zákaz používání otevřeného ohně.
 • Přísný zákaz provádět osobní hygienu v jezeře.
 • Pes není povolen, a to i v případě návštěv rybáře.
 • Případné návštěvy se při vstupu do revíru musí hlásit u správce.
 • Každý rybář a případný doprovod se zavazují dodržovat klid, zejména v nočních hodinách ( je nutno vzájemně respektovat a vždy brát ohled na ostatní rybáře na jiných místech). Dodržování pořádku a čistoty na svém místě.
 • Rybáře, kteří jsou objednáni a nepřijedou bez omluvy minimálně 10 dní před termínem rybolovu, příště objednáváme pouze po uhrazení 50 % zálohy. Díky takovýmto jedincům si nemohou zarybařit jiní rybáři a zbytečně zůstane prázdné chytací místo!
 • Při ulovení poraněné či nemocné ryby, nutno zavolat správci: 773672303, který rybu ošetří nebo umístí do karantény.
 • Rybáře, kteří se neumí k rybám a okolí správně chovat na revíru nechceme.
 • To platí pro všechny, kteří poruší pravidla rybolovu např. tím, že mají slabé vlasce, nepoužívají správné podložky s držadly a velké podběráky, nemají průběžná olova, nefotí ryby v pokleku nad podložkou a nevracejí je do vody s podložkou, používají nevhodné háčky, v noci ruší okolní rybáře, udělají nepořádek, lovná místa nedají do původního stavu.V  případě, že rybář poruší hrubě pravidla rybolovu nebo ukončí z jakýchkoliv důvodů předčasně rybolov sám, tomu se zbytek částky nevrací. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen bez náhrady.
 • Vstup a pohyb rybářů po areálu je na vlastní nebezpečí, provozovatel neručí za způsobené újmy. Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru.
 • Pes musí být předem nahlášen. Nesmí být agresivní vůči ostatním rybářům a jiným psům, jinak je vstup se psem nepovolen. Rybář odpovídá za svého psa sám, má povinnost mít svého psa na svém lovném místě a po svém psovi uklidit (jídlo, exkrementy).

Komentáře jsou vypnuty.